Социални Мрежи
Каталог

Странджа

1 юни 2017
Странджа

Странджа се протира на около 10 000 км2, което я прави  третата по площ българска планина.  По-голямата част от нея се намира в Турция, както й най-високият й връх Махиада 1031 м. У нас най-високата й точка е врх Голямо Градище 709/10 м. над Малко Търново. Планината се намира в Тракия, между Черно море, Източна Тракия и Бургаската низинна. Релефът е нископланински и хълмист като:
-територията до 200 м. обхваща 38%,
-от 200 до 600 м. обхваща 60%,
-над 600 м. обхваща 2%.
  Тук се намира най-големият Природен парк у нас "Странджа", заемащ площ от 1161 км2, което е 1% от територията на страната. В Странджа се намира първият български резерват "Силкосия" създаден на  23 юли 1931 г. за опазване на ендемита Странджанска зеленика. Над 30% от горите тук са над 100 години.
 Странджа не е планинска верига, а съвкупност от  била като основните са: Южно /в Турция/, Босна /в България/ и Граничо. 
Високите върхове у нас са:


Голямо градище 709/10 м.
Свети Илия 583 м.
Папия 501/2 м.
Селския баир 466 м.
Босна 461 м.


  Върхове в Турция са:


Махиада 1031 м.
Тепеси 901 м.
Сивритепе 851 м.
Калетепе 846 м.
Далянтепе 725 м.


  В Странджа текат няколко реки. Най-голяма е Велека 147 км., Резовска 112 км., Ропотамо 48,5 км., Младежка 40 км.