Социални Мрежи
Каталог

Средна гора

4 юни 2017
Средна гора

Средна гора е разположена на юг от Стара планина. Може да изглежда като нейната по-малка сестра, но тя е по-възрастна с няколко милиона години.  Планината се простира на 285 км от запад на изток. За западна граница се приема Панчаревския пролом на река Искър. По-точно стената на язовир "Панчарево". За източна точка се приема Зайчи връх/Таушан тепе/, който се намира до завоя на Тунджа и е в пределите на античния град Кабиле. На места широчината й достига до 50 км, а площта й е 5950 км2 /почти, колкото Рила и Пирин взети заедно/, със средна височина 608 м. Средна гора е пресечена от проломите на реките Тополница и Стряма, които я разделят на три неравни части. Най-високият връх е Богдан с височина 1604 м., което я определя като средновисока планина.

 Свързва със Стара планина посредством праговете Гълъбец, Козница, Кръстец и Межденик, а посредством ридовете Шумнатица и Шипочан се свързва с Рила. За граница с Рила са приети реките Голема Луковица и Владишка река. Трите части на Средна гора са:

  Ихтиманска Средна гора, чиято площ е 1370 км2,23% от площта на планината. Най-висок връх е Тръна 1275 м. Дължината на този дял е 52 км, а средната му височина 750 м. Състои се от няколко рида: Лозенска планина, Вакарелска планина, Белица, Еледжик и Септемврийски рид.
По-големи върхове тук са:

Тръна 1275 м.
Крепостта 1262 м.
Прещип 12 56 м.
Чуката 1223 м.
Голяма Икуна 1221 м.
Попов дел 1190 м.
Бенковски 1186 м.
Торището 1130 м.
Горуня 1085 м.
Масловци 1019 м.


  Същинска Средна гора е най-ярко изразения планински средногорски дял. Тук се намира най-високата точка на Средна гора връх Богдан 1604 м. Дялът заема 2300 км2, около 38,7% от общата й площ. Средната височина е 656 м. и има дължина от 80 км. На изток достига до пролома на р. Стряма.
 По-високи върхове тук са:

 
Богдан 1604 м.
Шилигарка 1577 м.
Буная 1572 м.
Алексица 1534 м.
Малък Богдан 1532 м.
Братия 1519 м.
Фенера 1481 м.
Бич 1449 м.
Чивира 1445 м.
Урсолица 1442 м.
Стръмонос 1429 м.
Малкия Поп 1414 м.
Златьовица 1412 м.
Белия камък 1408 м.
Манзул 1404 м.

 


  Сърнена Средна гора е най-дългия дял от планината със своите 153 км. Най-високият връх е Братан 1236 м, а средната височина на дела е 416 м. Заема 38,3% от площта на Средна гора или 2280 км2. Към тази част попадат Чирпанските възвишения.
 По-високи върхове са: 

 
Братан 1236 м.
Маркова джугла 1113 м.
Раздвой 1105 м.
Каваклийка 1066 м.
Хармана 1001 м.
Малък Братан 989 м.

 

Хижи в Средна гора

"Барикадите"- хижа Не приема туристи!  
"Братия"- хижа
1240 м.н.в.
60 места
+42 36'26'';
+24 08'14''
 
изходен пункт:
-Панагюрски колони-2ч.
-с.Чадар- 4 ч.
отремонтирана е през 2006 г.
Намира се в Същинска Средна гора
под вр.Братия/1519м./.
Представлява масивна триетажна
сграда.
Водоснабдена и електрифицирана.
 
Съседни туристически обекти:
- вр.Братия/1519м./ - 0.45ч.
- х.Сакарджа - 2.00ч.
- х. Оборище - 3.30ч.
- местн.Оборище - 3.00ч.

 

 

 

"Братан"- хижа

 

Не приема туристи!

 
 
 
"Богдан"-  туристическа спалня
1020 м.н.в.
25 места
 
 Туристическата спалня се намира
в отремонтираната Русекова къща
в гр. Копривщица,ул"Л.Карвелов"24
 Общи санитарни възли.
Съседни туристически обекти:
-хижа "Кръстьо Чолаков"- 2ч 30мин.
-вр Богдан (1604м.н.в.) - 3ч 30мин
-хижа "Павел Делирадев"- 3ч. и 30мин.
-хижа "Барикадите"- 4 ч.
-ТВК "Бунтовна"- 5 ч.

 

 

"Богдан"- хижа Не работи!  
"Бунтовна"- ТВК
1140 м.н.в.
60+70 места (2 и 4 легла в стаите)
+42 36'40'';
+24 58'30''
 
изходен пункт: -с.Кръстевич-2ч.
-гр.Стрелча- 4 ч.
-Копривщица- 5 ч.
 Туристическият възпоменателен комплекс
се състои от 4 хижи. Работещи са:
"Партизанска"и "Воеводска", а
"Райна княгиня" и "Средногорка" са
нерaботещи.
 ТВК се намира в местностите Конска
поляна и Кулата. Електрифициран,
водоснабден. Самостоятелни санитарни
възли и бани, столова,бюфет (купчийница).
Съседни туристически обекти:
-връх Влък (1243 м) - 0,40 ч
-хижа "Барикадите" - 2,30 ч
-хижа "Богдан" - 3,30 ч
-хижа "Чивира" - 4,00 ч

 

 

"Воден камък"- хижа
430 м.н.в.
70 места
 
изходен пункт:
-с.Горна махала- 1ч. и 30 мин.
-Хисаря- 2ч.
 Масивна триетажна сграда, няамираща се
във вилната зона на Хисаря. Водоснабдена
и електрифицирана, с централно парно отопление, туристическа кухня,
ресторант и столова.
 Съседни туристически обекти:
-гр.Хисар 2ч.(7 км)

 

 

 
 
"Войводенец"- туристическа спалня
1020 м.н.в.
38 места(стаи с 2,6,7и 10 легла)
 
Туристическата спалня се намира в
Пранжевата къща, в Копривщица,
ул."Векилова"2 етажни WC,
локално отопление, бюфет, паркинг.
Съседни туристически обекти:
-хижа "Кръстьо Чолаков"- 2ч 30мин.
-вр Богдан (1604м.н.в.) - 3ч 30мин
-хижа "Павел Делирадев"- 3ч. и 30мин.
-хижа "Барикадите"- 4 ч.
-ТВК "Бунтовна"- 5 ч.

  

 

"Еледжик"- хижа Не работи!  
"Каваклийка"- хижа
970 м.н.в.
50 местна(с 2,3 и 8 легла)
+42 29'04'';
+25 13'15''
 
изходен пункт:
-с.Горно Новосело-5км.
-с.Турия- 17 км
 Стара и нова постройки(работи
само старата), намиращи се в
м. Каваклийка.
 Електрифицирана,водоснабдена.
Етажни WC и бани. Отопление-
печки на тв.гориво. Столова.
Паркинг.
 Съседни туристически обекти:
-м.Калето- 1ч.
-Кичестия габър-2ч.
-Кутела-2ч.
-х."Братан"- 3ч.30мин.
-х."Свежен"- 7ч.

 

 

"Кръстьо Чолаков"- хижа
1295 м.н.в.
30 местна
+42 36'27'';
+24 17'46''
 
изходен пункт:
-Копривщица-2ч.30мин.
-Панагюрски колони- 3ч.30мин.
 
 
 Намира се в подножието на връх Бич. Електрифицирана,
водоснабдена. Отопление-печки 
тв.гориво.
Външни WC. Кухня и столова.
 Съседни туристически обекти:
-вр.Бич(1449м.н.в.)- 30мин.
-вр.Буная(1572м.н.в.)
-х."Павел Делирадев"- 1ч.30м.

 

 

 

 
 
.
 
"Морулей"- хижа
500 м.н.в.
50местна (стаи с 2,3 и 4легла)
+42 31'18'';
+25 44'52''
 
изходен пункт:
-с.Дълбоки- 6км(2ч.)
-с.Камен-7км.(2ч.30мин.)
 
 
 
.
 
Намира се под вр. Морулей, до
поляните Пчелина.
 Електрифицирана,водоснабдена.
Самостоятелни санитарни възли
и бани.Парно. Ресторант.Летен бар. Басейн.Паркинг.
Съседни туристически обекти:
-вр.Морулей(895м.н.в.)-1ч.
-Милкини скали-2ч.

 

 

"Надежда"- хижа
1030м.н.в.
25 местна (с 4 и 5 легла в стая)
+42 23'15'';
+23 55'30''
 
изходен пункт:
-с.Мирово-2ч.
 Масивна триетажна сграда, намираща
се в м.Шидара. Водоснабдена и електрифицирана, отоплява сес печки
на ток и на твърдо гориво, туристическа
кухня и столова.
-Горновасилишки манастир "Възнесение Господне" - 20мин
-връх Висока поляна (1199 м.н.в.)
-х. "Еледжик" - 1,30 ч

 

 

"Оборище"- хижа
690 м.н.в.
19места(стаи с 8 и11легла)
+42 31'46'';
+24 06'51''
 
изходен пункт асфалтово шосе:
-с.Оборище-7км.
-Панагюрище- 9 км.
 Едноетажна сграда, намираща се до
историческата местност"Оборище".
 Водоснабдена.Електрифицирана. Отопление-печки на тв.гориво и ел.печки.Външни WC и умивални. Столова.Паркинг.
 Съседни туристически обекти:
-"Оборище"- 15 мин.
-х"Сакарджа"- 3ч.30мин.
-х."Братия"-4ч.
-Панагюрски колони- 4 ч.

 

 

"Павел Делирадев"- хижа
1380 м.н.в.
70+70 места(стаи с 4,5,6 и 8 легла+бунгала)
 
+42 37'04'';
+24 14'37''
изходен пункт:
-Панагюрски колони-2ч.30мин.
-Копривщица-3ч.30 мин.
 Двуетажна сграда и няколко бунгала,
намиращи се в местността Манзул.
Водоснабдена и електрифицирана.
Отоплението е на печки с твърдо гориво
и ел.печки. Столова, бюфет. Вътрешна
баня и WC.
Съседни туристически обекти:
- Панагюрските колонии - 2ч.30мин
- х."Оборище" - 6ч30мин.
- х."Кръстьо Чолаков" - 2ч.50мин.
- х."Братия" - 6ч.
- вр. Бунай /1572 м./ – 2ч.

 

 

"Райна Княгиня"- хижа
1050 м.н.в.
19 места (стаи с 2,3 и 4 легла)
 
+42 35'00"+24 11'55"
изходен пункт:
-500 метра от центъра на Панагюрски колони
 Двуетажна, масивна сграда, намираща
се в летовището Панагюрски колони.  Водоснабдена, електрифицирана,
отоплява се с печки, туристическа
кухня и столова.
 Съседни туристически обекти:
връх Братия (1519 м) - 1ч.30 мин
х. "Братия" - 2 ч
х."Павел Делирадев"- 2ч.30мин.
х."Сакарджа" - 3 ч
х. "Оборище"- 4 ч

 

 

"Сакарджа"- хижа
1200 м.н.в.
14+40 места(5 и 9 легла в хижата и 40 в бунгалото)
+42 35'09";+24 06'14"
 
изходен пункт:
- Панагюрски колони-3ч.
- с.Чавдар- 4 ч.
 Хижата се намира под вр.Сакарджа.
Състои се от едноетажна сграда
и голямо бунгало. Отоплението е на
печки с твърдо гориво, с вътрешни
санитарни възли и бани.
 Съседни туристически обекти
- вр. Сакарджа/1343м./ - 30мин.
- х."Братия" - 2 ч.
- х."Оборище" - 3 ч.

 

 

"Свежен"- хижа
1050 м.н.в.
50 местна (стаи с 2, 3 и 4 легла)
+42 30'32";+25 03'32"
 
изходен пункт:
- с.Свежен-1ч.
- гара Калофер-5ч.
 Масивна триетажна сграда, намираща се в м.Чатал дърво. Водоснабдена. Етажни WC. Eлектрифицирана. отоплява се с печки на твърдо гориво, туристическа кухня и столова
 Съседни туристически обекти:
-заслон "Хайдута" - 1,00 ч
-х. "Братан" - 3 ч
-х. "Каваклийка" - 7 ч

 

 

"Средногорец"- хижа
1485 м.н.в.
70+14 местна(стаи с 2,3,4+легла в сградата и 7х2легла в бунгалата)
+42 36'25";+24 30'34"
 
изходен пункт:
-с.Богдан- 4ч.
-Копривщица- 5ч.
-Клисура- 6ч.
-с.Старосел- 6ч.
 Комплекс от една масивна триетажна сграда и седем дървени бунгала, намираща се в местността Чмериката. Туристическа кухня и столова, бар-ресторант. Водоснабдена и електрифицирана. В момента хижата е обновена. Стаите разполагат със собсвени санитарни възели и сателитна телевизия. Парно. WI-FI.
Съседни туристически обекти:
-х. "Богдан"(не работи) - 2часа
-х. "Фенера" - 3 часа
-връх Малък Богдан (1531 м) - 20 мин
-х. "Чивира" - 45 мин.
-връх Богдан (1604 м) - 1ч..30 мин.

 

 

"Фенера"- хижа
1290 м.н.в.
60 местна(стаи с 3 и 4 легла)
+42 34'22";+24 33'29"
 
 
изходен пункт:
-с.Старосел-4ч.
-с.Каравелово-4ч.
-Хисаря- 5ч.
 Масивна двуетажна сграда, намираща се под вр.Фенера. Водоснабдена, не е електрифицирана, отоплява се с печки на твърдо гориво, туристическа кухня и столова.
 Наричана още "Орела"
Съседни туристически обекти:
-вр. Фенера (1481 м) - 20 мин.
-вр. Козя грамада - 20 мин.
-градище+тракийска резиденция под Козя грамада.
-вр. Алексица (1517 м) - 30 мин.
-вр. Орела (1204 м) - 1ч.30 мин.
-х. "Чивира" - 3 ч

 

 

"Чивира"- ведомствена хижа